หลังจากที่มีคนคิดอุปกรณ์บังคับวิทยุบังคับแมลงสาบได้ตอน ตอนนี้เค้าพัฒนาไปอีกขึ้นด้วยการบังคับด้วย Kinect

นี่คือโปรเจคจาก North Carolina State University ที่พัฒนาการควบคุมแมลงสาปให้ก้่าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการทำอินเตอร์เฟซที่บังคับให้แมลงสาบเดินไปในทิศทางที่ตั้งไว้ผ่าน Kinect

นักวิจัยได้ใช้กลวิธีทางชีววิทยาในการทำให้แมงสาบเคลื่อนที่ โดยทำการติดเซนเซอร์เข้ากับอวัยวะรับความรู้สึกภายนอก ที่บังคับให้มันเคลื่อนไหวไปข้างหน้า ต่อจากนั้นก็ส่งกระแสไฟฟ้าเล็กๆไปยังเนื้อเยื่อประสาทของแมลงสาบเพื่อหลอกว่าหมวดของมันสัมผัสเจอสิ่งกีดขวาง ทำให้มันต้องเลี้ยวไปในทิศทางที่ต้องการ

ส่วนการควบคุมด้วย Kinect เค้าจะใชคอมพิวเตอร์สร้างเส้นทางที่ต้องการขึ้นมาก่อน ต่อจากนั้นก็ติดตั้ง Kinect ไว้ด้านบนเพื่อจับการเคลื่อนไหว เมื่อแมลงสาบเริมเดินออกนอกเส้นทางมันก็จะส่งสัญญาณไปบอกอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนหลังแมลงสาบให้ส่งไฟฟ้าออกมาเพื่อบังคับให้เดินไปตามทางที่กำหนดไว้

ทางนักวิจัยหวังที่จะใช้แมลงสาบบังคับตัวนี้ไปใช้ในการสำรวจพื้นที่อันตรายที่มนุษย์เข้าไปไม่ถึงค่ะ

[youtube]http://youtu.be/R-IzkGA9hTc[/youtube]

VIA POPSCI