ถ้าคุณเกิดลืมมือถือแล้วเกิดอาการหงุดหงิด ระดับความเครียดเพิ่มขึ้น คุณไม่ได้เป็นอาการแบบนี้คนเดียวค่ะ ผลวิจัยบอกมาแล้วว่าเมื่อคนอยู่ห่างมือถือก็จะมีผลต่อจิตใจ

iphone-separation-anxiety-970x0

นักวิจัยจาก University of Missouri ได้ดำเนินการวิจัยสิ่งที่เกิดขึ้กับผู้ใช้ไอโฟนเมื่อไม่สามารถรับสายได้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในห้องแล็ป โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นคนที่มีไอโฟนติดอยู่กับตัว ส่วนอีกกลุ่มถูกแยกมือถือออกไป

หลังจากนั้นก็ปล่อยให้มือถือดังขึ้นแล้วทำการวัดระดับความดันเลือดด้วยสายรัดข้อมมือบลูทูธ ซึ่งระดับความดันเลือนี้จะบอกอัตราการเต้นของหัวใจ รวมถึงระดับความเครียด บอกได้ถึงความพึงพอใจ/ความไม่พอใจ

ผลการทดลองพบว่า การที่กลุ่มตัวอย่างถูกแยกออกจากไอโฟนนั้นมีความดันเลือด, อัตราการเต้นของหัวใจ และความเครียดสูงกว่าอีกกลุ่ม ทำให้เกิดผลทางลบ เช่นประสิทธิภาพในการทำงานลดลง โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับสมองและจิตใจ นอกจากนั้นยังพบว่าไอโฟนเปรียบเหมือนเป็นอีก “ตัวตน” ของเรา เมื่อถูกแยกจากกันก็จะทำให้เราเป็นตัวเองน้อยลง ส่วนกลุ่มที่มีมือถือติดอยู่กับตัวนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่า ไม่ว่าจะทำการทดสอบ, ประชุม, มอบหมายงาน ซึ่งจะมีความสนใจมากกว่า

VIA digitaltrends