ลองมาดูว่า iPhone 7 & iPhone 7 Plus มีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้าง จะได้ตัดสินใจว่าซื้อ-ไม่ซื้อดี?