AIRPODS

AIRPODS แรกพบกับกล่อง และ เครื่องจริง  ความประทับใจและความหวาดกลัวหลุดหายมีหลายประเด็นทีเดียว แต่จะรีวิวต้องอยู่กินกันนานกว่านี้หน่อยคะ
ทดสอบเบื้องต้นหลังแกะกล่อง 15นาที…ก็ชอบอยู่นะ