ไม่มีใครเด็กหรือแก่เกินเรียน ลองมาดูตัวอย่าง 2 นักพัฒนาแอปสองวัยที่ทำให้รู้ว่าอายุไม่ใช้อุปสรรคถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่าง