YouTube ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) จัดงาน APAC Creators for Change Summit ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย เพื่อยกย่องนักสร้างสรรค์เนื้อหา หรือครีเอเตอร์บน YouTube จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง สนับสนุนชื่นชมวัฒนธรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

หลังจากที่มีการจัด Creators for Change Boot Camp ในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย คณะกรรมการได้คัดเลือกครีเอเตอร์ 15 รายจากทั้ง 5 ประเทศซึ่งมีฐานผู้ชมรวมกันมากกว่า 2 ล้านคน โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ครีเอเตอร์ทั้ง 15 รายได้รับทุนสนับสนุนด้านการผลิตและมีโอกาสร่วมงานกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสรรค์วิดีโอที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นจำนวน 15 รายการ

นอกจากนี้ แอมบาสเดอร์ของโครงการ Creators for Change ยังได้ร่วมมือกันเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกว่า 50 เรื่อง ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการมีความอดทนอดกลั้น สนับสนุนให้ผู้คนมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และจุดประกายให้เกิดการอภิปราย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

ภายในงานมีการเปิดตัวผลงานวิดีโอของเหล่าครีเอเตอร์และแอมบาสเดอร์ของโครงการ Creators for Change จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้กำหนดนโยบาย ตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน และครีเอเตอร์ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เข้าร่วมรับชม นอกจากนี้ครีเอเตอร์ยังได้ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ของพวกเขาและสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความรุนแรง และการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

Simon Finley ที่ปรึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้งประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีพลังและความคิดสร้างสรรค์ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ Google และองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น ในการสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ”

“การสร้างเครือข่ายและการเป็นพันธมิตรเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โลกของเราเป็นที่ที่ปลอดภัยและทุกคนยอมรับฟังความคิดความเห็นที่แตกต่างของกันและกันมากขึ้น” Simon Finley กล่าวเสริม

Jake Lucchi, Head of Content and AI, Public Policy, Google Asia Pacific กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ UNDP ในโครงการริเริ่มที่สำคัญนี้เพื่อยกระดับพลังของแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น YouTube ในการส่งเสริมคุณค่าทางสังคมในเชิงบวกและสร้างสำนึกร่วมของชุมชนในหมู่คนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน การรวมตัวกันของครีเอเตอร์ที่มีพรสวรรค์และผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เป็นพลังที่สำคัญในการเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ และมุ่งเน้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนสามัคคีปรองดองกัน”