ตอนนี้มีผู้ใช้ MacBook Air และ MacBook Pro ที่ออกมาในปี 2020 เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่เป็น USB 2.0 เวลาใช้งานผ่านฮับหรืออแดปเตอร์

ปัญหานี้เริ่มมีคนรายงานมากขึ้นบนชุมชนออนไลน์อย่าง Reddit รวมถึง Apple Support Communities เมื่อเชื่อมต่อ MacBook Air และ MacBook Pro 2020 กับอุปกรณ์เสริมที่เป็น USB 2.0 ผ่านฮับ จะทำการยกเลิกการเชื่อมต่อเป็นระยะ ทำให้อุปกรณ์เสริมที่ต่ออยู่หยุดทำงาน ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับฮับทั้งราคาถูกและราคาแพง โดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ

ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร และอุปกรณ์เสริมอะไรได้รับผลกระทบบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับอุปกรณ์ที่เป็น USB-A เช่น คีย์บอร์ด, เมาส์ เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้ไม่เกิดกับอุปกรณ์ที่เป็น USB 3.0 และ 3.1

ผู้ใช้หลายคนลองทำการแก้ไขด้วยการ SMC resets, เข้า safe mode, Disk Utility repairs, ล็อกอินโดยใช้ผู้ใช้อื่น จนไปถึงการลงระบบปฏิบัติการใหม่ก็ยังไม่หาย คาดว่าบั๊กนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ macOS ซึ่งต้องรอให้ Apple อัปเดตเวอร์ชันถัดไป

ที่มา Macrumors