Apple ซุ่มพัฒนาฟีเจอร์สอดส่องสุขภาพจิตใจ อย่างความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมถึงภาวะสมองเสื่อม โดยใช้ข้อมูลการการใช้ไอโฟนและ Apple Watch เช่น การเคลื่อนไหว การนอน วิเคราะห์ภาวะของจิตใจที่เชื่อมโยงกับอาการป่วย

ข้อมูลจาก iPhone ที่จะนำมาใช้วิเคราะห์คือ การแสดงสีหน้าเวลาที่เราปลดล็อกด้วย FaceID, รูปแบบการพิมพ์ข้อความ ส่วนข้อมูลสุขภาพจาก Apple Watch ที่นำมาใช้ก็จะมีการเคลื่อนไหว, รูปแบบการนอน, อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเพื่อหาสัญญาณของอาการป่วยที่เกี่ยวข้อกับจิตใจโดยข้อมูลทั้งหมดประมวลผลในอุปกรณ์ ไม่ส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple

ทาง Apple ได้ทำงานวิจัยเพื่อทดสอบฟีเจอร์ใหม่นี้โดยร่วมมือกับ University of California, Los Angeles โดยใช้ข้อมูลจาก Apple Watch และ iPhone จากอาสาสมัครกว่า 3,000 คนที่ยินยอมให้มีการเก็บข้อมูล หลังจากที่มีโครงการนำร่องทดสอบกับผู้ทดสอบ 150 คนเมื่อปี 2020 โดยโครงการนี้จะใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 3 ปี นักวิจัยจะเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บจากเซ็นเซอร์บน iPhone และ Apple Watch กับแบบสอบถามที่ให้อาสาสมัครตอบว่าตัวเองมีความรู้สึกอย่างไร
นอกจากนั้น Apple ยังร่วมมือกับ Biogen บริษัทผลิตยาในการศึกษาสมรรถนะของสมองในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะถดถอยของสมองที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นอัลไซเมอร์ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างราว 20,000 คนซึ่งครึ่งนึงเป็นคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองถดถอยสูง

ข้อมูลจากการศึกษาทั้งสองงานนี้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นฟีเจอร์เพื่อเตือนผู้ใช้หากตรวจพบสัญญาณผิดปกติของจิตใจในระยะเริ่มต้น พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้เร็ว  แต่ต้องบอกว่างานวิจัยเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆ รวมถึงยังไม่มีอะไรการันตีว่าฟีเจอร์นี้จะปล่อยออกมาให้ได้ใช้งานจริงในอนาคต

ที่มา Engadget