ไต้หวันเตรียมผุดโครงการอาคารสีเขียวที่เมื่อมองจากภายนอกไปจะดูเหมือนภูเขาโซล่าเซลล์ ซึ่งจะทำให้การใช้พลังงานในอาคารเกือบทั้งหมดมาจากพลังงานหมุนเวียนรวมถึงสามารถผลิตไฟฟ้าส่วนเกินจ่ายให้กับระบบได้ด้วย

โครงการนี้ออกแบบโดยบริษัทผู้ออกแบบสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชางฮัวของเทศบาลไทจงของไต้หวันซึ่งโครงสร้างภายนอกของอาคารจะมีพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้ากว่า 4,000 ตารางเมตรทำให้เมื่อมองจากภายนอกจะดูเหมือนกับภูเขาที่ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์

ซึ่งตัวแผ่นโซล่าเซลล์นี้สามารถปรับมุมตามดวงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้แสงน้อย(ด้านเงาแดดหรือวันที่ฟ้าหลัวก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้อยู่แม้ประสิทธิภาพจะไม่เต็มที่เท่าตอนรับแดดโดยตรง) ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละกว่า 1 ล้านหน่วยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับบ้านเรือนได้เกือบ 100 หลังคาเรือนซึ่งสามารถทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันดิบปีละ 85 ตัน

ด้วยความสามารถการผลิตไฟฟ้าที่มากขนาดนี้ทำให้ Sunrock นี้จะเป็นอาคารสีเขียวที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบภายนอกรวมถึงยังสามารถส่งไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้เข้าเสริมระบบได้อีกด้วย โดยโครงสร้างที่ออกแบบไว้นี้ยังสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 1.7 ล้านหน่วยในอนาคต(ถ้าต้องการ)

สำหรับอาคาร Sunrock นี้เป็นของ Taipower บริษัทด้านพลังงานที่มีรัฐบาลไต้หวันเป็นเจ้าของ ซึ่งใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ประกอบด้วยส่วนจัดเก็บและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ออฟฟิศ ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองแขกของบริษัท มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกว่า 12,900 ตารางเมตร และยังติดตั้งระบบควบคุมและติดตามการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของอาคารแบบ Real-time เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า

ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจคสู้โลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกกับเทรนอาคารสีเขียวที่คงมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติมากขึ้นและอาจเป็นมาตราฐานใหม่ของอาคารที่จะก่อสร้างในอนาคต

*******************************************************************************************************************************

อ้างอิง:

https://interestingengineering.com/taiwans-new-solar-panel-sun-rock-will-deliver-1-million-kwh-per-year

https://newatlas.com/architecture/mvrdv-sun-rock-taiwan/

https://www.mvrdv.nl/projects/754/sun-rock