water_powered_calculator_1.jpg

ส่วนใหญ่เครื่องคิดเลขที่เราพบเห็นกันทุกวันนี้จะใช้พลังงาน 2 ลักษณะด้วยกันคือ แบตเตอรี่ หรือ

ไม่ก็แสงสว่าง แต่เชื่อไหมคะว่า เครื่องคิดเลขที่เห็นในรูปเครื่องนี้ใช้พลังงานจากน้ำค่ะ เพียงแค่

เติมน้ำเข้าไปที่ด้านหลัง เครื่องคิดเลขก็พร้อมใช้งานแล้ว…ว้าว

 water_powered_calculator_2.jpg

หลักการทำงานก็คือ น้ำที่ใส่เข้าไปจะทำให้สารประกอบ(ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรนะคะ)ที่อยู่ภายในทำ

ปฏิกิริยาแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ได้นั่นเอง จะคล้ายๆ กับแบตเตอรี่ที่ต้อง

เติมน้ำกลั่น หรือเปล่าน้า…สนนราคาของเครื่องคิดเลขพลังน้ำอยู่ที่ 8.99 เหรียญฯ หรือประมาณ

300 บาทค่ะ