avft_1.jpg

ต้นกาบหอยแครง หรือ Venus Fly Trap ที่ฝรั่งเขาเรียกกัน เป็นพืชที่กินแมลงค่ะ โดยดอกของ

มันจะมีลักษณะเป็นฝาเปิด(เหมือนฝาหอยแครง) ตรงกลางจะมีน้ำหวานล่อให้แมลงมาติดกับ

ทันทีที่แมลงเผลอเข้ามากินน้ำหวาน ฝาทั้งสองข้างก็จะปิดเข้าหากันค่ะ ว่าแต่แล้วมันเกี่ยวอะไร

กับ Gadget ของซีล่ะ

avft_2.jpg

Artificial Venus Fly Trap เป็นทั้งของเล่นที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืช

ชนิดนี้ ซึ่งอาจจะหาดูได้ยาก หรือจะใช้สำหรับดักแมลงวันในครัวก็ได้นะคะ :p ซึ่งความลับของ

Artificial VFT ก็คือ ระหว่างฝาเปิดทั้งสองจะซ่อนเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเอาไว้นั่น

เอง เมื่อมีแมลงบินเข้ามาตามกลิ่นของเหยื่อล่อที่ใส่ไว้ตรงกลาง ก็จะถูกงับทันที จากนั้นแมลง

จะตกลงไปในช่องของภาชนะใสที่อยู่ด้านล่าง โดยในช่องใสนี้ เพื่อนๆ สามารถตกแต่งให้เป็น

ธรรมชาติได้อีกด้วย หากต้องการเลี้ยงแมลงที่จับได้ค่ะ แต่เพื่อนๆ คงไม่คิดจะเลี้ยงแมลงวันใช่

ไหมคะ? Artificial VFT ทำงานด้วยแบตเตอรี่ AA 3 ก้อน สนนราคาอยู่ที่ 19.95 เหรียญฯ หรือ

ประมาณ 620 บาทค่ะ