ไอเดีย Gadget ชิ้นนี้เกิดจากคำถามที่ว่า การที่สุนัขวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับกระดิกหาง แปลว่า

มันมีความสุขเท่านั้นหรือ? เพราะบางทีมันอาจจะอยากให้คุณกอดรัดฟัดเหวี่ยง แสดงความรัก

ที่มีต่อมันก็ได้ หรือพยายามจะบอกกับเราว่า มันอยากออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านเต็มที…

LED Dog Tail Communicator เครื่องมือสื่อสารความนัยผ่านการกระดิกหางของเพื่อนรัก

4 ขา โดยแสดงข้อความแสงจาก LED เป็นไอเดีย Gadget ของนักออกแบบ James Auger

และ Jimmy Loizeau ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการ Augmented Animals Project

ที่มีแนวคิดในการออกแบบเทคโนโลยีทีสัตว์เลี้ยงสามารถใช้สื่อสารกับเจ้าของได้

 

หลักการทำงานของ Tail Communicator ก็คือ การวัดความเร็วในการกระดิกหางต่อนาที ซึ่ง

มีหน่วยเป็น wpm (wags per minute) จากนั้นตีความตามสัญชาติญาณการแสดงออกเป็นข้อ

ความกลางอากาศด้วยแสงจาก LED (เทคนิคเดียวกับ Air Message ที่ใช้การแกว่งชุด LED ที่

เรียงกันเป็นแถวเดียว เพื่อสร้างข้อความขึ้นกลางอากาศ)แม้วันนี้มันจะเป็นแค่คอนเซปต์ แต่พรุ่ง

นี้มันอาจจะกลายเป็น Gadget สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ขายดีจนผลิตไม่ทันก็ได้นะคะ