อุปกรณ์เสริมที่ทำให้ไอพอดสามารถติดตัวเพื่อนๆในขณะออกกำลังกายได้นั้น ส่วนใหญ่

จะใช้ลักษณะเป็นสายรัด หรือไม่ก็เป็นซองผ้าที่รั้งไอพอดให้แน่นด้วยตีนตุ๊กแก แต่ผู้ใช้

บางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดกับสายรัด หรือซองไอพอดบนเสืิ้อผ้าที่ดูแปลกๆ เวลาไม่ได้ใส่

เครื่องเล่น ซึ่งสำหรับ iStick ทางเลือกใหม่ของการนำไอพอดติดเสื้อผ้าจะทำให้ปัญหา

เหล่านี้หมดไป เพราะไม่มีสายรัดและสามารถยึดไอพอดติดกับบริเวณใดก็ได้บนเสื้อผ้า

iStick ใช้แผ่นใสที่ติดแม่เหล็กแรงสูง 4 จุดสอดไว้ใต้ผ้า ในขณะที่กล่องใสที่ใส่ ipod

ด้านบนก็จะมีแม่เหล็ก 4 จุดตรงกันแต่ขั้วตรงข้าม ทำให้มันดูดติดกันได้อย่างแน่นหนึบ

โดยถึงแม้จะมีเสื้อผ้ากั้นอยู่ก็ตาม ซึ่งจากคลิปวิดีโอสาธิตจะเห็นว่า แม้ผู้ใช้จะคลิปติดเสื้อ

แล้วขี่จักรยานกระโดด ไอพอดก็ไม่หลุดค่ะ สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่

เว็บไซต์ iStik ราคาอยู่ที่ 25 เหรียญฯ หรือประมาณ 800 บาทค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nQaTj2rHMf8]