กระดานโต้คลื่นที่เป็นมากกว่าแผ่นไม้

Pukas and Tecnalia ได้สร้างกระดานโต้คลื่นสุดล้ำ ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ฝังไว้ข้างใน ทำให้ตัวกระดานจะคอยเก็บข้อมูลต่างๆขณะโต้คลื่นและสามารถส่งข้อมูลสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้ ซึ่งข้มมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้คลื่นได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สอนเทคนิคการโต้คลื่นให้คนอื่นๆหรือจะนำไปช่วยให้ตัดสินในการแข่งโต้คลื่นให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ตัวกระดานโต้คลื่นจะประกอบไปด้วยระบบ GPS , accelerometer, เข็มทิศ และระบบที่คอยบอกว่าคลื่นจะมาเมื่อไหร่ทำให้ช่วยย่นเวลาที่คอยสังเกตว่าคลื่นจะมาเมื่อไหร่

[vimeo http://www.vimeo.com/20197603 w=400&h=225]

VIA Ubergizmo