แค่ใช้กล้องจับใบหน้า ก็รู้ตอนนี้คุณอารมณ์เป็นยังไง

MIT Mood Meter เป็นหนึ่งในโปรเจคของ MIT Media Lab โดยการติดตั้งกล้องตามทางเดินของมหาวิทยาลัย กล้องจะจับภาพใบหน้าของคุณ แล้วประเมินว่าตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์ไหน แล้วไปแสดงผลบนหน้าจอที่วีที่อยู่ใกล้ ถ้าคุณยิ้มใบหน้าของคุณในจอก็จะกลายเป็น Smily หน้ายิ้มสีเขียว ถ้าคุณไม่ได้ยิ้มหน้าคุณก็จะเป็นแค่ smily สีเหลืองหน้าปกติ

ตอนนี้กล้องวัดความรู้สึกได้นำไปติดตั้ง 4 จุดรอบมหาวิทยาลัย โดยจะส่งข้อมูลที่ได้กลับไปยังเซอเวอร์กลางเพื่อประเมินอารมณ์ของนักศึกษาทั้งหมดว่าเป็นยังไง Mood Meter สามารถให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริการจัดการเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีแก่ของนักศึกษา จัดกิจกรรมที่เพิ่มความสุข เพื่อป้องกันความเครียดที่อาจส่งผลต่อการเจ็บป่วยทางจิตใจได้

VIA http://kdivvela.posterous.com