หุ่นยนต์วิเคราะห์และสาวคิวแทงลูกได้จริงติดกัน 5 ลูก แม่นราวกะจับวาง

หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นผลงานของ Thomas Nierhof นักศึกษาปริญญาโทแห่ง Technische Universität München (TUM) ประเทศเยอรมัน จุดเ่ด่นของมันก็คือแขนกลทั้งสองข้างที่ปรับระดับค่าความอิสระได้ถึง 7 ระดับ (7-DOF arms) สามารถควบคุมไม้คิวเพื่อตีลูกเป้าได้อย่างที่มนุษย์ทำ

เบื้องหลังความแม่นของเจ้านักสาวคิวอยู่ที่กล้องที่ติดไว้เหนือโต๊ะบิลเลียดขึ้นไป 3 เมตร กล้องนี้จะคอยจับตำแหน่งของลูกบอลทุกลูกบนโต๊ะ ส่งข้อมูลไปให้เจ้าหุ่นประมวลผล ทำช่วยให้วางแผนการตีล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ว่าช๊อตไหนยาก ช๊อตไหนง่าย แล้วเลือกตีลูกที่ที่สุด ในกรณีที่เป็นช๊อตแทงลูกง่ายๆ หุ่นยนต์ตัวนี้มีอัตราความแม่นยำถึง 80% เลยทีเดียว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะพร้อมแล้วสำหรับการเอามาแข่งขันกับมนุษย์ แต่กับเหมาะกับการลงแข่งระหว่างหุ่นยนต์ด้วยกันเองไปก่อน เพื่อพิสูจน์ว่าหุ่นตัวนี้มันเจ๋งแค่ไหน

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4ArBw9kEMMw&w=640&h=390]

VIA ubergizmo