โดเมนเนม .com ยอดนิยมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1996 อาจจะเป็นอดีตไปซะแล้ว เพราะต่อไปคุณจะจดในชื่ออะไรที่ต้องการก็ได้

ทุกวันนี้  generic top-level domain (gTLD) นอกจาก .com ที่นิยมใช้กันแล้ว ตัวเลือกอื่นๆำก็ำมีให้เลือกจำกัดอยู่แค่ 22 ชื่อ อย่างเช่น .org และ.net แต่ต่อไปจากนี้บริษัทห้างร้านหรือองค์กรต่างๆจะสามารถจดโดเมนเนมเป็นชื่อกลุ่มหรือชื่อเฉพาะของตัวเองได้ อย่างเช่น .ford หรือ .doctor

ถึงแม้จะเป็นข่าวดี แต่การจดทะเบียนโดเมนแบบใหม่นี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึง $185,000 หรือ 5,550,000 บาทค่ะ (แน่นอนว่าคุณจะยังไม่เห็น .dailygizmo หรือ .ceemeagain ในเร็วๆนี้แน่ๆ) ถึงค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูง แต่ทาง ICANN คาดว่าในช่วงเริ่มต้นจะมีประมาณ 500 บริษัทหรือกลุ่มองค์กรที่พร้อมจดทะเบียนโดเมนแบบใหม่นี้  นอกจากนั้นกฎใหม่ยังอนุญาตให้ใช้ตัวอักษรในภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษจดทะเบียนได้แล้ว คุณจะใช้ภาษาไทย จีน อารบิกมาตั้งชื่อเวปก็ได้ โดย ICANN จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ และโดเมนใหม่นี้จะเริ่มปรากฎโฉมให้เห็นหลังจากนั้นไม่นาน

VIA DVICE