ถ้าคุณนับถือศาสนาคริสต์และเชื่อว่าพระสันตะปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นโลกแล้ว ตอนนี้คุณสามารถสื่อสารกับพระองค์ท่านผ่าน140 ตัวอักษรได้แล้ว

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเข้าร่วมเป็นส่วหนึ่งของสังคมออนไลน์ผ่านทางทวิตเตอร์ โดยพระองค์ทรงทวิตเป็นครั้งแรกผ่านไอแพดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรก และนี่คือข้อความแรกของพระองค์ทรงทวีต “Dear Friends, I just launched News.va. Praised be our Lord Jesus Christ! With my prayers and blessings, Benedictus XVI,” เป็นข้อความที่เกี่ยวกับการเปิดเวปใหม่อย่าง www.News.va ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารใหม่ของสำนักวาติกัน ในนั้นได้ทำการรวบรวมทั้งข่าวสาร สิ่งพิมพ์และคลิปข่าวต่างๆอยู่ในที่เดียวกัน

การใช้ทวิตเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Holy See เพื่อเผยแพร่และจูงใจให้คนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์  นอกจากนี้ยังมีการใช้ Facebook และ YouTube เพื่อพยายามสื่อสารกับเด็กๆและวัยรุ่นยุคดิจิตอล และยังมีแอพพลิเคชั่นสวดมนต์บนไอโฟนที่รับรองโดยสำนักวาติกันด้วย เพื่อเจาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะ และยังไม่แยแสต่อคู่แข่งอย่าง แอพสารภาพบาป ที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้ โปรแกรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจะถูกจัดกลุ่มลงในเวป Pope 2 You ดำเนินงานและดูแลโดย the Pontifical Council for Social Communications.

ปัจจุบันหน้าทวิตเตอร์ของพระสันตะปาปามีผู้ตามเกือบจะถึง 60,000 คน แต่พระองค์ไม่ได้ทรงติดตามใครเลย

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=tC8s44MRGVA&w=480&h=390]

VIA Cnet