ทุกปีบริษัท IBM จะออกมาคาดการณ์ถึงนวัตกรรม 5 อย่างที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่ง IBM เรียกรายชื่อนี้ว่า “IBM 5 in 5”

 นวัตกรรม 5 อย่างที่ IBM ลิสท์ออกมาในปีนี้มีทั้ง การสัมผัส, การมองเห็น, การได้ยิน, การลิ้มรสและการได้กลิ่น ทาง IBM เชื่อว่าภายในอีก 5 ปีข้างหน้าเราจะสามารถสัมผัสสิ่งทอระบบและวัตถุอื่นๆผ่านทางมือถือ ซึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่ากำลังสัมผัสผ้าจริงๆจากการสั่นของระบบอินเตอร์แอคทีฟหรือเทคโนโลยีอื่นๆของมือถือ

ในด้านของการมองเห็น IBM ทำนายว่าคอมพิวเตอร์จะมีความเข้าใจว่ารูปภาพและสิ่งที่เห็นคืออะไร เข้าใจความหมายของมันโดยไม่ต้องใช้แท็กหรือปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เลย นอกจากนี้มันยังจะพัฒนาขึ้นโดยเพิ่มความสามารถในการได้ยินและเข้าใจคลื่นเสียง ด้วยการใช้เซนเซอร์ตรวจจับองค์ประกอบต่างๆของเสียง เช่น ความดันของเสียง, การสั่นสะเทือนและคลื่นเสียงที่ความถี่ต่างกันเพื่อทำงานอย่างเช่น ช่วยเตือนให้ระวังพื้นต่างระดับ เป็นต้น

IBM ยังพยากรณ์ว่าจะ digital taste buds จะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดียิ่งขึ้นเวลาที่ต้องเลือกทานอาหาร ซึ่งนักวิจัยของ IBM ก็กำลังพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับรู้รสชาติ ซึ่งเชฟสามารถนำไปช่วยสร้างสรรค์สูตรอาหารที่อร่อยยิ่งขึ้น โดยระบบนี้จะทำการแยกส่วนผสมต่างๆลงไปในระดับโมเลกุลแล้วผสมสารประกอบเคมีของอาหารด้วยการใชัหลักจิตวิทยาให้ออกมาเป็นรสที่คนชื่นชอบ

สุดท้าย IBM ยังคาดว่าต่อไปคอมพิวเตอร์จะดมกลิ่นได้ ภายใน 5 ปีนี้เซนเซอร์รับกลิ่นจะถูกพัฒนาและใส่เข้าไปในมือถือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์กลิ่น, ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและโมเลกุลต่างๆที่อยู่ในลมหายใจค่ะ

VIA Slashgear