OrCam พัฒนาระบบที่เปรียบเหมือนดวงตาดิจิตอลให้กับผู้พิการทางสายตา เพียงแค่ติดอุปกรณ์ชิ้นนี้เข้ากับขาแว่นแบบเดียวกับ Google Glass

กล้องที่เพิ่มขึ้นมาจะทำหน้าที่เป็นตาที่สาม คอยสอดส่องสภาพแวดล้อมพร้อมแจ้งเตือนให้คุณรู้ด้วยซอฟท์แวร์ที่ทำหน้าแปลสิ่งที่กล้องเห็นให้เป็นเสียง โดยมันสามารถระบุวัตถุต่างๆพร้อมบอกข้อมูลของสิ่งนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าร้านอาหาร เพียงส่องกล้องไปยังรายการอาหารมันก็จะบอกให้คุณฟัง หรือเวลาเดินไปตามท้องถนน แว่นก็จะบอกได้ว่ามีวัตถุใดกีดขวางทางอยู่บ้าง

กล้องจะแปลงภาพให้เป็นเสียงพูด โดยใช้เทคโนโลยี bone conduction ที่ส่งเสียงโดยตรงไปยังหูชั้นในเลยโดยไม่ต้องใส่หูฟังที่มักจะทำให้อึดอัดเมื่อต้องใส่เป็นเวลานานๆ นอกจากนี้ผู้ใส่ยังได้ยินเสียงรอบข้างได้อยู่ทำให้ปลอดภัยมาขึ้น อุปกรณ์ตัวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น อ่านข้อความ,สัญลักษณ์หรือป้ายต่างๆ คอยดูสัญญาณจราจร บอกชื่อวัตถุต่างๆ เป็นต้น ข้อจำกัดเดียวของมันก็คือราคาที่สูงถึง 2,500$ หรือ 75,000 บาทเลยทีเดียว

VIA Slashgear