ปัญหาของเด็กที่มีการบกพร่องทางการมองเห็นคือการเสียโอกาสในหลาย ๆ เรื่องและถ้าบางคนชอบคอมพิวเตอร์และอย่างเป็นนักพัฒนาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น Microsoft จึงเปิดโครงการที่มีชื่อว่า Torino ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสอนเด็กที่มีปัญหาด้านการมองเห็นให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้

โครงการนี้มีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Pods สามารถส่งเสียงและเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เด็กนั้นจิตนาการทำให้เกิด Concept ในการเขียนโปรแกรมผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า physical programming language และเมื่อเด็กใช้ภาษา Programing ผ่านทางวัดถุ ก็สามารถนำข้อความเหล่านั้นมาแปลงเป็น Code ได้เช่นกัน ซึ่งจะเน้นกลุ่มของเด็กที่มีอายุ 7 – 10 ปีก่อน

และที่ยังดีกว่านั้น Microsoft ได้นำโครงการนี้ไปร่วมกับ Royal National Institute of the Blind เพื่อนำระบบนี้ไปทดสอบกับเด็ก 100 คนที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ในช่วงฤดูใบไม้พลินี้ ถือว่เาป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างนักพัฒนาได้แม้เด็กจะมองไม่เห็นก็ตาม

Via Microsoft