Microsoft ส่งตัวปรับปรุงใหม่ของ One Drive For iOS ซึ่งซึ่งมีปัญหาของการเข้าสู่ระบบด้วย WiFi ที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ โดยเป็นเวอร์ชั่น 8.12

การปรับปรุงจะเน้นเรื่องของการระบบผ่าน WiFi ที่บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานได้บางพื้นที่ซึ่งเกิดจากปัญหาในการเข้าถึงในบางที่ แต่ว่ายังมีเฉพาะใน iOS เท่านั้น เวอร์ชั่นอื่นต้องรอไปก่อน

Via GSMArena