ทุกวันนี้ Smart Phone เป็นอีกสิ่งที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก เพราะบางคนยังใช้งานพิมพ์ข้อความหรือส่งรูประหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก จนหลายประเทศเริ่มออกกฎไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้งานมือถือ แต่ก็ยังคงมีอยู่เรื่องไป

ซึ่ง Samsung เองก็ห่วงในเรื่องนี้จึงออก Application ที่ชื่อว่า In-Traffic Reply การทำงานของ Apps นี้จะตรวจสอบว่าคุณกำลังจะขับรถอยู่หรือไม่ หากใช่ระบบจะส่งข้อความพร้อมรูปน่ารักไปยังผู้ที่พิมพ์ข้อความมาหาเราได้เอง พร้อมระบุว่าเราอยู่ตรงไหน ซึ่งเราสามารถเลือกเปิดปิดการทำงานของ Apps

โดยตอนนี้ที่เริ่มใช้แล้วใน เนเทอร์แลนด์ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้งานได้ดีพอสมควร และคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนหน้า แต่ว่าจะรองรับกับประเทศอื่น ๆ เมื่อไหร่ ต้องติดตามกันต่อไป

Via SamMobile