ทุกวันนี้ระบบสั่งงานด้วยเสียงเริ่มมีความฉลาดและสามารถทำงานเข้าหากันได้โดยเฉพาะสามระบบสั่งงานเช่น Siri, Google Assistant และ Alexa ทำให้ iKea ผู้ผลิตโคมไฟและเฟอร์นิเจอร์ เตรียมนำระบบสั่งงานมาคงวบคุมการทำงานของหลอดไฟ

ซึ่ง iKea ได้ลองใช้งานทั้ง Siri, Google Assistant และ Alexa พบว่าสามารถสั่งงานได้ และคาดว่าจะรองรับ HomeKIT ของ Apple ในไม่ช้า และกำลังทดสอบก่อนที่จะวางขายจริงที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปก่อน แถมมีราคาถูกกว่าคู่แข่งที่ 30 ดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น

Via IKEAEngadget