หลังจากที่ iOS 14.5 เปิดตัวออกมาทำให้หลายคนเริ่มคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ล่าสุดทาง surfshark ได้สำรวจเพื่อศึกษาว่าแอปไหนเก็บข้อมูลผู้ใช้มากที่สุด

เขาได้ทำการเปรียบเทียบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปมากกว่า 200 แอปใน App Store โดยใช้ข้อมูลขออนุญาตติดตาม 32 ประเภทที่ระบุใน “nutrition label” เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ พิกัด การใช้งาน เป็นต้น โดยแบ่งแยกเป็นแต่ละหมวดจัดอันดับบแอปที่เก็บข้อมูลมากสุดและน้อยสุด สรุปเป็นข้อมูลตามภาพด้านล่าง

แอปไหนติดตามข้อมูลเยอะสุด

แอปในกลุ่ม Social media นั้นจะมีการเก็บข้อมูลผลผู้ใช้มากที่สุด รองลงมาคือแอป food delivery แอปในสองกลุ่มนี้เฉลี่ยติดตามผู้ใช้ 20-30 ประเภทข้อมูล,  แอปช็อปปิ้ง 18 ประเภทข้อมูล, แอป Dating 16 ประเภทข้อมูลและแอปจ่ายเงิน 15ประเภทข้อมูล ซึ่งนี่คือแอป 5 หมวดหมู่ที่ติดตามข้อมูลผู้ใช้มากที่สุด ในขณะที่แอป Browsers และแอปแต่งรูปเป็นแอปที่ติดตามข้อมูลน้อยที่สุด

เมื่อแยกมาดูรายแอปแล้วพบว่า Facaebook Messenger เป็นแอปที่ติดตามข้อมูลผู้ใช้มากที่สุด โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 32 ประเภทข้อมูล ซึ่งแอปในกลุ่ม messenger นี้ Cisco Webex และ Dust นั้นจะไม่มีการติดตามข้อมูลเลย

ในฝั่งของ Social Media นั้นทั้ง Facebook และ Instagram เองก็มีการติดตามเก็บข้อมูลทั้งหมด 32 ประเภทเช่นกัน

 

ที่แสดงให้เราเห็นว่าแต่ละแอปมีการเก็บข้อมูลของเรามากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้ด้านโฆษณาและการตลาด ถ้าหากเราไม่อยากโดนติดตามเราก็ต้องรู้เท่าทัน รวมถึงปิดการติดตามได้ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้น ใครอยากอ่านแบบเต็มๆเข้าไปที่  Surfshark

ที่มา Surfshark