Apple เปิดโครงการซ่อม iPhone 12 และ 12 Pro ที่ผลิตระหว่างเดือนตุลาคม  2020 ถึงเมษายน 2021 หลังพบที่มีปัญหาลำโพง

Apple พบว่ามีอุปกรณ์ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ในจำนวนเล็กน้อยมีปัญหาลำโพง เนื่องจากมีชิ้นส่วนในโมดูลรับสัญญาณขัดข้อง ทำให้ลำโพงไม่มีเสียงเมื่อโทรออกหรือรับสาย ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2020 ถึงเมษายน 2021

หาก iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ของคุณไม่ส่งเสียงออกจากตัวรับสัญญาณเมื่อโทรออกหรือรับสาย ให้เอาเครื่องเข้าศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของ Apple โดยจะได้รับการซ่อมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วน iPhone 12 mini และ iPhone 12 Pro Max นั้นไม่มีปัญหาลำโพงทำให้ ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อนำ iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro เข้ารับบริการ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หาก iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสมบูรณ์สิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ที่มา Apple