ปกติแล้วในขั้นตอนการขุดเจาะและกลั่นน้ำมันนั้นจะมีก๊าซเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต(Flare Gas) ซึ่งไม่สามารถเก็บกลับมาใช้และไม่สามารถปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศเฉย ๆ ได้ต้องมีการจุดไฟเผาก๊าซเหล่านี้ทิ้งไปด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากหากมีการสะสมตัวของก๊าซติดไฟในปริมาณมากก็อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ตามแท่นขุดเจาะและตามโรงกลั่นที่จะมีหอสูงที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาที่ทำงาน หอดังกล่าวนี้ก็คือหอเผาก๊าซทิ้งของกระบวนการ Flaring ซึ่งเป็นการเผาก๊าซทิ้งที่ปล่องปล่อยทิ้ง

ภาพบน: ภาพของแท่นขุดเจาะกลางทะเลซึ่งจะเห็น Flare Stack หรือหอเผาก๊าซทิ้งอยู่ด้านขาวของรูปอยู่ห่างออกจากตัวแท่นขุดเจาะเพื่อความปลอดภัย

แต่มาวันนี้ Exxon Mobil และ Crusoe Energy Systems ได้ร่วมมือกันทำโครงการเพื่อนำเอาพลังงานเหลือทิ้งที่อยู่ Flare Gas เหล่านี้นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าก่อนนำเอาไปเป็นแหล่งพลังงานให้กับเหมืองขุด Bitcoin

โดยโครงการนำร่องนั้นได้เริ่มดำเนินมาการตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วในการติดตั้งอุปกรณ์ขุด Bitcoin ในบริเวณแท่นขุดเจาะซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก Flare Gas ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องคอยเผาทิ้งให้สูญเสียพลังงานและเงินรวมถึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโดยไม่ได้ประโยชน์อันใด และก็ได้ขยายเพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์ชุด Bitcoin ไปทั่วแท่นขุดเจาะในมลรัฐนอร์ทดาโกตาและมอนทานาของสหรัฐฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม

ซึ่งผลของการนำ Flare Gas กลับมาแปลงเป็นแหล่งพลังงานให้กับเหมืองขุด Bitcoin นี้ได้ช่วยลดการเผาก๊าซธรรมชาติทิ้งได้กว่าวันละ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือคิดเป็นสัดส่วนการนำก๊าซปล่อยเผาทิ้งเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้กว่า 93% ของก๊าซที่เคยต้องปล่อยเผาทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์

การนำ Flare Gas นี้กลับมาใช้ยังช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศด้วยเพราะ 99.9% ของก๊าซมีเทนที่อยู่ใน Flare Gas นั้นถูกเผาไหม้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแปลงเป็นพลังงานซึ่งการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศได้หมดจดกว่าการเผาทิ้งที่ Flare Stack ทั้งนี้ก๊าซมีเทนนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติและเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สร้างผลกระทบได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยไอเดียการนำ Flare Gas มาผลิตไฟฟ้าใช้กับเหมืองขุด Bitcoin นี้เพราะว่าตัวเหมือง Bitcoin เป็นแหล่ง Load ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถนำไปติดตั้งไว้ใกล้กับแท่นขุดเจาะที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ทำให้การผลิตไฟฟ้าจาก Flare Gas นั้นสามาถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่ต้องพึ่งพาระบบสายส่งไฟฟ้ามายังบริเวณแทนขุดเจาะเพื่อนำส่งไฟฟ้าไปสู่ผู้บริโภคที่อย่าห่างไกล

ก็นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวในการประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลือทิ้งที่ต้องเผาเงินทิ้งและสร้างมลพิษให้กับโลกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งถูกโจมตีเรื่องการใช้พลังงานและมีส่วนทำให้โลกร้อน

************************************************************************

อ้างอิง:

https://www.cnbc.com/2022/03/26/exxon-mining-bitcoin-with-crusoe-energy-in-north-dakota-bakken-region.html

https://interestingengineering.com/exxon-mobil-gas-bitcoin