[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YBSK7LYpg9w]

หุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะ

ในสมรภูมิรบที่แต่ละพื้นที่เต็มไปด้วยอุปสรรค พื้นผิวที่ขรุขระ ลาดชัน การพัฒนาหุ่นยนต์ที่

จะเข้าไปในพื้นที่ลักษณะนี้ต้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ และนี่คือที่มาของการพัฒนา

หุ่นยนต์ช่วยขนสัมภาระให้กับทหารหาญในสมรภูมิรบ นามว่า LittleDog ที่ได้รับงบพัฒนาสูง

ถึง 1.5 ล้านเหรียญฯเลยทีเดียวค่ะ…

ส่วนการทำงานที่สำคัญที่สุดของ LittleDog จะอยู่ที่ขาของมัน ซึ่งแต่ละข้างจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

ถึง 3 ตัว ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวค่อนข้างสูง แถมยังมีเซ็นเซอร์ไว้คอยวัดมุมของ

ข้อต่อ ตรวจจับทิศทาง-ตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวหุ่นยนต์ และรับรู้การสัมผัสของเท้ากับพื้นใน

ขณะที่มันเดิน ผลจากการทำงานร่วมกันผ่านสมองคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์ทำให้ LittleDog

สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ทุรกันดารได้โดยอัตโนมัติ โดยสัมภาระที่อยู่บนหลังมันจะไม่ตกหล่น

เนื่องจากระบบจะรักษาระดับสมดุลย์ให้เหมือนกับว่า กำลังเคลื่อนที่อยู่บนพื้นเรียบ ซึ่งทั้งหมด

คำนวณจากระดับการวางเท้าแต่ละข้างของมันนั่นเอง แหม…มิน่าเล่า ขาของมันจึงเคลื่อนไหว

ได้คล้ายขาจริงๆ แถมยังมีการคิดคำนวณล่วงหน้าด้วยว่า จะก้าวอย่างไรไม่ให้ล้ม…เห็นแล้วต้อง

ปรบมือให้อย่างแรงเลยล่ะ เก่งจัง 🙂