การที่แพทย์จะวินิจฉัยว่าใครเป็นอัลไซเมอร์นั้นจะใช้ภาพสแกนสมองและการตรวจวิเคราะห์เซลล์ร่วมกัน แต่วิธีการนี้ก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะการวิเคราะห์เซลล์ที่แพทย์ต้องใช้เข็มเจาะเข้าไปที่สมองเพื่อดูดของเหลวออกมาทดสอบ ซึ่งคนไข้จะมีอาการเจ็บปวดอย่างมาก ส่วนการสแกน MRI นั้นก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และบางพื้นที่เครื่องมือไม่ได้พร้อมให้ใช้งานโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล

ด้วยเหตุนี้ทางนักวิจัยหลายๆคนจึงได้พยายามพัฒนาการวินิจฉัยอัลไซเมอร์จากการตรวจเลือด แต่ละคนก็มีกรรมวิธีต่างกัน เช่น การตรวจจับโปรตีนผิดปกติในเลือด แต่ประสิทธิภาพก็ยังด้วยกว่าวีธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ในอนาคตสิ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อทีมนักวิจัยที่เกิดจากการรวมตัวหลายประเทศ ทั้งสวีเดน อังกฤษ สหรัฐ ได้เผยแพร่งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับการทดสอบภูมิคุ้มกันที่พัฒนาขึ้นมา ช่วยตรวจสอบโปรตีนในสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะ ซึ่งตอนนี้ทดสอบกับผู้ป่วย 600 คน พบว่าวิธีของพวกเขาสามารถแบ่งแยกโรคอัลไซเมอร์จากโรคเกี่ยวกับสมองโรคอื่นๆได้อย่างน่าไว้วางใจ

Dr. Thomas Karikari ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชจาก University of Pittsburgh หนึ่งในผู้ร่วมวิจัยเผยว่า นี่อาจจะเป็นวิธีใหม่ที่ช่วยให้นักวิจัยออกแบบการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ดียิ่งขึ้น เพราะการตรวจเลือดนั้นมีราคาถูกและปลอดภัยกว่าการวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการวินิจฉัยโรคและการติดตามอาการป่วยมากขึ้น

แต่วิธีนี้ก็ยังต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจก่อนจะนำไปใช้ในวงกว้างด้วยการทดสอบกับผู้ป่วยที่มีภูมิหลังในจำนวนที่มากและหลากหลายขึ้น

ที่มา https://www.engadget.com/researchers-develop-blood-test-detects-alzheimers-disease-224320271.html