[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4ViTG-Rgu6c] 

เพื่อนๆ หลายคนถามถึงผลงานล่าสุดของซี นอกจากพิธีกรภาคสนามในรายการ 168 ชั่วโมง,

พิธีกรในช่วง Wow! Gadget ใน Tech24 และ Trendy Gadget ใน IE Metropolis แล้ว

มีอะไรอีกไหม… ถ้าไม่นับงานคอลัมนิสต์ในนิตยสาร Computer.Today และภาพถ่ายแฟชั่น

ในนิตยสารเล่มต่างๆ แล้ว ก็นี่เลยค่ะ MV เพลง “ใกล้ไป” ของพี่บอยวง Friday งานนี้ไม่รู้จะ

สงสารพระเอกใน MV หรือสงสารตัวเองดีค่ะ เดินตั้งแต่เช้าจนมึดเลย 🙂