stationali_desk_set_1.jpg

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ที่เพื่อนๆ เห็นในรูปไม่ใช่จานบินนะคะ แต่เป็นชุดเครื่องใช้สำนักงาน

ที่แต่ละชิ้นได้รับการออกแบบให้สามารถประกอบร่างรวมกันเป็นจานบินที่ดูดีมีสไตล์ค่ะ โดย

เฉพาะการเลือกใช้พลาสติกโปร่งใสทำให้ Stationali Desk Set กลายเป็นชุดเครื่องใช้บน

โต๊ะทำงานที่ดูไม่ธรรมดาเลย

 stationali_desk_set_2.jpg

สำหรับของใช้จุกจิกที่รวมร่างกันเป็นจานบินเท่ห์ๆ นี้ประกอบด้วย ที่เย็บกระดาษ ที่แกะลวด

เย็บกระดาษ กบเหลาดินสอ โปสต์อิท คลิปหนีบกระดาษ เครื่องคิดเลข และนาฬิกาปลุกที่

เป็นตัวเลขดิจิตอล แต่ละชิ้นถอดแยกใช้งานได้ เวลาต่อกลับคืนจะทราบได้ทันทีว่า มีอะไร

ขาดหายไป หรือไม่? และด้วยความที่ผู้ออกแบบเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้งานของใช้พวก

นี้อย่างแท้จริง ที่ด้านหลังของแต่ละชิ้นจะมีแม่เหล็กไว้ให้เพื่อนๆ นำไปติดกับบริเวณที่กำลัง

ทำงาน หรือที่ๆ ใช้งานบ่อยๆ ได้อีกด้วย สนนราคาอยู่ที่ 40 เหรียญฯ หรือประมาณ 1,260

บาทค่ะ…แพงที่ดีไซน์จริงๆ เลยนะคะเนี่ย