tunnel_flying_1.jpg

ใครที่ชื่นชอบการเล่นเครื่องบินวิทยุบังคับ อาจจะเคยเห็นการบังคับให้มันบินผาดโผนในท่าต่างๆ

แต่การท้าทายครั้งนี้ ต้องอาศัยยอดฝีมือในการเล่นจริงๆ ค่ะ เพราะพี่ท่านเล่นบังคับเครื่องบินให้

ลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.9 กิโลเมตร และรถยนต์แล่นอยู่ด้วย…โห…สุดยอด

 tunnel_flying_2.jpg

สำหรับเครื่องบินบังคับที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้จะมีความกว้างของปี 2 เมตร และบินได้เร็วสุด 120

ไมล์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 192 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ โดยจะบังคับให้มันบินลอดผ่านอุโมงค์

ในกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผู้บังคับจะขับรถติดตามเครื่องบินอยู่ด้านหลัง งานนี้ถ้าไม่แน่

จริง…อย่าเลียนแบบนะคะ โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากๆ ขอบอก…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=W-QJLOVLg7M]