solar_charger_1.jpg 

เพื่อนๆ จำสายคล้องมือถือที่สามารถตรวจสอบได้ว่า คนใกล้ตัวเป็นมนุษย์ต่างดาว หรือเปล่า

ได้ไหมคะ? วันนี้ซีมี Gadget ที่เป็นสายคล้องมือถือมาฝากอีกแล้วล่ะค่ะ แต่คราวนี้เป็นอุปกรณ์

เสริมที่รับรองว่า เพื่อนๆ ต้องอยากได้แน่ๆ เลยค่ะ เพราะมันคือ สายคล้องมือถือชาร์จเจอร์พลัง

แสงอาทิตย์…ว้าว!!!

solar_charger_2.jpg

Strap-Ya เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ชอบนำเสนอ Gadget แนวๆ ให้ผู้บริโภคได้ตื่นตาตื่นใจกันอยู่

เสมอ โดยเฉพาะในหมวดสายคล้องมือถือ ล่าสุดทางเว็บได้แนะนำสินค้าเป็นสายคล้องชาร์จ

เจอร์พลังแสงอาทิตย์ที่ไม่เพียงแต่จะสามารถสำรองไฟจากแสงอาทิตย์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น

แบตฯมือถือหมดเท่านั้น แต่มันยังได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กน่ารัก และน่าใช้อีกต่างหาก

สำหรับการใช้งานสายคล้องชาร์จเจอร์พลังแสงอาทิตย์ เพื่อนๆ สามารถชาร์จไฟเข้าไปได้ 2

วิธีด้วยกัน โดยวิธีแรก นำมันไปตากแดดเป็นเวลา 6 – 10 ชั่วโมง หรือชาร์จด้วยอะแดปเตอร์

solar_charger_3.jpg

solar_charger_4.jpg

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว เพื่อนๆ ก็จะได้สายคล้องที่ทำหน้าที่เป็นแบตฯ สำรองให้กับมือถือ

เพื่อใช้ในการสนทนาได้นาน 15 – 25 นาที โดยจะสามารถสำรองไฟเก็บไว้ตัวมันได้ไม่เกิน 1

เดือน ประจุไฟในแบตฯ จะถูกดิสชาร์จออกไป น่าเสียดายที่มันใช้ได้กับมือถือในญี่ปุ่นเท่านั้น

สนนราคาอยู่ที่ 1,900 เยน หรือประมาณ 560 บาทค่ะ

solar_charger_5.jpg