gmail_soap.jpg

หลายคนอาจจะใช้เมล์ Gmail อยู่ แต่เมื่อเห็นรูปข้างบนนี้แล้ว ก็คงจะเกิดอาการสงสัย

กันว่า Gmail ถูกทำเป็นสบู่ด้วย? นั่นน่ะสิคะ เพราะใช้มาตั้งนานแล้ว ไม่ยักรู้เหมือนกัน

:p อย่างไรก็ตาม จากรูปสบู่ Gmail ที่เห็นน่าจะทำในรัสเซียนะคะ

 gmail_soap_2.jpg

ข้อความบนกล่องแปลว่า “the purest soap” สบู่ของแท้เลยล่ะ งานนี้ถ้าไม่เป็นการ

ทำขึ้นมาเอง โดยผู้ใช้ Gmail ที่นึกสนุกอยากเล่นอะไรทำนองนี้ เราก็อาจมีโอกาสได้

ใช้สบู่ Gmail ได้ค่ะ แต่ซีว่าน่าจะยากอยู่นะ งานนี้ไม่รู้ว่า ถ้าแนะนำให้คนอื่นใช้จะได้

ฟรีอีกก้อนอ๊ะเป่าน้า…