ความจริงผลงานการออกแบบชิ้นนี้ไม่ได้ใหม่นักหรอกค่ะ เพราะซีเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว

แต่ตอนนั้น ไม่มีคลิปการทำงานให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราว พอโอกาสเหมาะไปพบพอดีก็เลย

รีบนำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับเพื่อนๆ ที่เป็นนักบิดอาจสนใจ Gadget ชิ้นนี้ก็ได้ค่ะ

Deus Ex Machina เป็นผลงานของ Jake Loniak นักศึกษาจาก Art Center College

of Design ที่รวมเอาเทคโนโลยีมอเตอร์ไซด์เข้ากับชุดฟอร์มที่มีโครงสร้างแข็งแรงสวมใส่ภาย

นอกร่างกาย หรือที่เรียกว่า Exoskeleton กลายเป็นชุดนักบิดแห่งอนาคตที่ทำให้ผู้ขี่กลายเป็น

หนึ่งเดียวกับมอเตอร์ไซด์ ชื่อของยานยนต์แห่งอนาคตนี้ถูกตั้งโดยยามาฮ่าค่ะ Loniak ได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยี Biomechatronics ซึ่งซีเข้าใจว่า มันเป็นการรวมร่างเข้ากับ

จักรกลอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานร่วมกันได้ โดยใช้กล้ามเนื้อ penumatic (ใช้ลมอัด) 36 มัด

เพื่อรองรับน้ำหนักของชุด และ actuator ที่จะทำงานร่วมกับท่าทางของผู้ขับขี่ได้ราวกับเป็น

ส่วนหนึ่งของร่างกาย ไอเดียแจ่มมากๆ เลยค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tmHkj6nD-DU]