วันนี้ช่วงเช้าพอดีตื่นขึ้นมาได้ดูเรื่อง Meet the Robinsonsเป็นเรื่องของ

เด็กอัจฉริยะที่ประดิษฐ์ไทมแมชชีนและได้ไปเห็นโลกอนาคตค่ะ ซีชอบ

PLOTเรื่องเขาจังเลยค่ะ ลองหามาดูนะคะ ชอบแง่คิดแฝงในเรื่องมากๆ

เพราะถึงแม้เด็กคนนี้จะกำพร้าก็เติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้

โดยมีประโยควรรคทองในเรื่องว่า”Keep Moving Forward” หรือก้าว

ไปข้างหน้าและลืมอดีตที่ไม่น่าจดจำไว้ซะค่ะ เป็นกำลงัใจให้เพื่อนๆ

ทุกคนที่มาเยี่ยมบล็อคเป็นประจำนะคะ “Keep Moving Forward “ค่ะ

 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hm5AEG47Vi4]