สำหรับคนที่ชอบขับรถใจลอยคิดถึงสาว

ต่อไปคงไม่ได้แล้วนะคะ เพราะเราต้องใช้พลังจิต พลังความคิดควบคุมรถ

พูดจริงนะ!!!

ศาตราจารย์ Raul Rojas และทีมนักวิจัย AI แห่งมหาวิทยาลัย Freie Universität Berlin ได้พัฒนาระบบขับรถโดยใช้การสั่งการจากคลื่นสมองที่เรียกว่า BrainDriver โดยการใช้หมวกตรวจคลื่นสมอง ( electroencephalography : EEG) สวมใส่ขณะขับรถ ซึ่งหมวกตัวนี้เองที่ใช้เป็นตัวส่งสัญญาณสื่อสารกับรถยนต์โดยทำงานร่วมกับ เซนเซอร์ของ Emotiv ซึ่งปกติจะถูกผลิตมาใช้กับวิดีโอเกม และตัว EEG software ที่จะประมวลผลแล้วแปลงคลื่นสมองให้เป็นคำสั่งอย่างเช่น เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เหยียบคันเร่ง เป็นต้น

เบื้องต้นผู้ที่จะทำการขับรถต้องได้รับการฝึกฝน “mental training” ซะก่อนเล็กน้อย โดยฝึกให้ย้ายวัสดุสเมือนจริงบนหน้าจอโดยใช้ความนึกคิดให้ได้ซะก่อน หลังจากนั้นถึงจะถูกปล่อยให้ขับรถออกสู่ท้องถนนได้ ปัจจุบัน BrainDriver ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้สมบูรณ์อยู่

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iDV_62QoHjY&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3]

Via IEEE Spectrum