ใครที่ไปห้างแล้วขี้เกียจวนหาที่จอดรถ แล้วมักง่ายจอดในช่องที่เค้าจัดไว้ให้ผู้พิการ ต่อไปเจ้าของสถานที่จะรู้แล้วนะ

ระบบที่จอดรถที่ใช้แค่การแสดงบัตรผู้พิการเท่านั้น ทำให้คนที่ปกติก็สามารถแอบเอารถมาจอดได้ ดังนั้นบริษัท Car Parking Technologies (CPT) จากประเทศนิวซีแลนด์จึงได้พัฒนาระบบแท๊กอิเลคทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับติดไว้ที่รถที่ผู้พิการเป็นคนขับ ถ้าใครลักไก่มาจอดโดยไม่มีแท๊กที่ลงทะเบียนผู้พิการเอาไว้ เซนเซอร์จะร้องเตือนทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการต่อไป

จากการสำรวจของ CPT พบว่าในนิวซีแลนด์มีผู้พิการที่สามารถขับรถได้ประมาณ 120,000 คน ระบบนี้จะช่วยให้พวกเค้ามีที่จอดรถอย่างแน่นอน Paul Collins ผู้บริหารของ CPT เชื่อว่าระบบนี้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากแต่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า หลังจากได้พูดคุยกับกลุ่มผู้พิการ ทาง shopping mall และผู้มีอำนาจในระดับท้องถิ่นได้ตัดสินใจนำระบบนี้ไปใช้ โดยจะเริ่มให้บริการภายในต้นปีนี้ และอาจจะนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้สำหรับช่องจอดรถส่วนตัวสำหรับคนทั่วๆไปด้วย

VIA springwise