ต่อไปถ้าหากทรานซิสเตอร์เกิดเสียหายจนใช้งานต่อไม่ได้ ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะกลายเป็นขยะอันตราย ด้วยกรรมวิธีแบบใหม่ทำให้นักวิจัยสามารถนำโปรตีนในร่างกายมาพัฒนาสร้างทรานซิสเตอร์ที่ย่อยสลายได้

นักวิจัยจาก Tel Aviv University (TAU) ได้นำเลือด, โปรตีนจากเมือกที่ร่างกายผลิตขึ้นและนม มาพัฒนาเป็นทรานซิสเตอร์ที่ผลิตจากโปรตีน (protein-based transistors) ซึ่งนี่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปิดทางสำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ยุคหน้าที่ทั้งมีความยืดหยุ่นและสามารถย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติได้

เมื่อนักวิจัยได้ลองนำโปรตีนหลายชนิดจากเลือด,เมือกและนมมาผสมกับวัสดุพื้นฐานใดๆก็ตาม โมเลกุลของพวกมันก็จะเกิดการรวมตัวเพื่อสร้างเป็นฟิล์มกึ่งนำไฟฟ้าในระดับนาโน โปรตีนของของสารทั้งสามชนิดนี้ก็จะมีประโยชน์เฉพาะตัวต่างกันไปเมื่อนำมาสร้างเป็นวงจรไฟฟ้า

โปรตีนจากเลือดสามารถดูดซับออกซิเจนได้ นั่นช่วยกระตุ้นให้เซมิคอนดักเตอร์พร้อมกับสารเคมีบางอย่างสร้างคุณสมบัติเฉพาะตัวได้ ส่วนโปรตีนจากนมจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้ มันจึงถูกนำไปใช้สร้างเป็นไฟเบอร์ที่เป็น building blocks ในทรานซิสเตอร์ ในขณะที่โปรตีนจากเมือกมันสามารถช่วยทำให้แสงฟลูออเรสเซนต์ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินแยกออกจากกันได้ มันจึงถูกนำไปใช้ในการปล่อยแสงสีขาวที่จำเป็นต่อการมองเห็น การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติตามธรรมชาติของโปรตีนแต่ละตัว จะช่วยให้นักวิจัยสามารถควบคุมลักษณะต่างๆของทรานซิสเตอร์ได้ เช่น ปรับการนำไฟฟ้า, หน่วยความจำ, และการเรืองแสง

ในอนาคตทรานซิสเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาจากโปรตีนจะมาแทนที่ซิลิคอนที่มีลักษณะเป็นแผ่นและหักได้เมื่อถูกงอ มันจะนำไปสู่เทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น เช่น จอภาพ, มือถือ, แท็ปเล็ต, ไบโอเซนเซอร์ และไมโครชิฟ นอกจากนี้มันยังมีคุณสมบัติย่อยสลายได้จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะอันตรายอีกด้วย แผนการขั้นต่อไปของนักวิจัยก็คือการพัฒนาจอภาพชนิดที่ย่อยสลายได้โดยใช้เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ที่ผลิตจากโปรตีนมาเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ค่ะ

VIA gizmag