คนไม่น้อยอาจรู้สึกว่าเทคโนโลยีทำให้การจดจ่อกับอะไรบางอย่างเป็นเวลานานเป็นเรื่องยาก ซึ่งบริษัทซอฟต์แวร์สหรัฐ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ได้เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดที่ช่วยยืนยันว่าผู้ที่รู้สึกเช่นนี้ไม่ได้คิดไปเอง!

Screen Shot 2015-05-19 at 4.17.31 PMจากสำรวจและการทดสอบด้วยการสแกนคลื่นไฟฟ้าในสมองอาสาสมัคร 2,000 คน ในแคนาดา พบว่าระยะเวลาการจดจ่อของคนในยุคนี้ลดน้อยจากช่วงต้นศตวรรษ โดยในปี 2543 ค่าเฉลี่ยการจดจ่ออยู่ที่ 12 วินาที ขณะที่คนในปี 2556 เหลือ 8 วินาที และน้อยกว่าปลาทองที่ทำได้ 9 วินาที

สาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการใช้สมาร์ทโฟนที่มีข้อมูลมากมายหลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลา โดยจะเห็นได้จากคนรุ่นใหม่ที่ต้องคอยเช็คว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียการสำรวจยเผยว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-24 ปี สัดส่วน 77% ตอบว่าเมื่อไม่มีอะไรทำ จะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นอันดับแรก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 65 ขึ้นไปที่ตอบแบบนี้ มีเพียง 10% เท่านั้น

Screen Shot 2015-05-19 at 4.17.41 PM

 

อย่างไรก็ตามไมโครซอฟท์ระบุว่า เทคโนโลยีไม่ได้มีข้อเสียเท่านั้นแต่ข้อดีของมันคือ ทำให้คนยุคใหม่สามารถรับข้อมูลได้หลากหลาย และ มีสมาธิในระยะสั้นมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้มีความถนัดในสิ่งที่สนใจ ทั้งยังกิจกรรมที่ใช้ความจำได้ดีขึ้นด้วย ถึงอย่างนั้นก็ได้เตือนว่า หากเช็คโซเชียลมีเดียมากเกินจำเป็น ก็ไม่ได้ช่วยให้พัฒนาทักษะอะไรได้ แต่จะยิ่งแย่ลงด้วยซ้ำ ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ไฮเทคให้พอดี จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด