เรียกว่าวิดีโอเกมสร้างปัญหาปวดหัวให้กับผู้ปกครองหลายคน เพราะเด็กหลายคนมักจะใช้เวลาเล่นเกมนานเกินไปจนไม่เป็นอันทำอย่างอื่น แต่จริงๆแล้วถ้าเล่นหรือใช้งานอย่างเหมาะสมก็จะมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะและสมาธิ

ล่าสุดทาง  FDA หรือองค์กรอาหารและยาของสหรัฐได้ออกมารับรองให้สามารถใช้เกมเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กได้ (attention deficit hyperactivity disorder : ADHD)

เกมนี้มีชื่อว่า EndeavorRX พัฒนาขึ้นโดย Akili Interactive มีผลงานวิจัยยืนยันว่า เกมนี้สามารถช่วยรักษาสมาธิสั้นได้ โดยลงรายละเอียดตีพิมพ์ออกมาในวารสาร The Lancet Digital Health journal

การวิจัยนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี ด้วยการใช้กลุ่มตัวอย่าง 600 คนในกลุ่มอายุ 8-12 ปี โดยแยกกลุ่มตัวอย่างเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่รักษาโรคสมาธิสั้นด้วยวิธีทั่วไป อีกกลุ่มหนึ่งรักษาด้วยการเล่นเกม ผลพบว่าเด็ก 1 ใน 3 ที่เล่นเกมนี้วันละ 25 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน เล่นต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์จะทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น  นอกจากนั้นเด็กกว่า 50% สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้เองทำให้ FDA อนุมัติให้ใช้เกมนี้ในการรักษาโรคสมาธิสั้นได้

แน่นอนว่าการเล่นเกมนั้นจะไม่ได้มาแทนการรักษาแบบเดิม แต่ใช่เป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรคสมาธิสั้นมากกว่า ใครที่สนใจเกมนี้ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บของ  EndeavorRX

ที่มา Ubergizmo