IBM WATSON

เซซามี เวิร์คช็อป องค์กรด้านการศึกษาที่ไม่แสวงผลกำไร ผู้ผลิต ‘เซซามี สตรีท’ ประกาศจับมือไอบีเอ็มนำค็อกนิทิฟคอมพิวติ้ง IBM WATSON เข้าเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยทั่วโลก

IBM WATSON & Sesame Street

IBM & Sesame Street’s Elmo in NYC Weds, April 13, 2016 (John O”Boyle/Feature Photo Service for IBM)

ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลา 3 ปี เซซามี เวิร์คช็อปและไอบีเอ็มจะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่สามารถปรับเข้ากับรูปแบบการเรียนรู้และระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยผลการวิจัยชี้ว่าช่วง 5 ขวบปีแรกเป็นช่วงที่สมองของเด็กมีพัฒนาการมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ จึงเป็นช่วงที่การเรียนรู้และพัฒนามีความสำคัญสูงสุด

ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการดึงความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเชิงการศึกษาของเซซามี เวิร์คช็อป ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 45 ปีจากงานวิจัยต่างๆ รวมถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดกว่า 1,000 รายการ ผนวกเข้ากับความสามารถในการเข้าใจและประมวลผลภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการรู้จำแพทเทิร์นต่างๆ และเทคโนโลยีค็อกนิทิฟคอมพิวติ้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กแต่ละคนอย่างแท้จริง ต่อยอดจากบทบาทของพ่อแม่และครูที่มีต่อการพัฒนาเด็ก โดยวัตสันจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของกลุ่มนักเรียนที่ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับรูปแบบของกิจกรรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“เราเชื่อว่าการเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับเทคโนโลยี เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั่วโลก” นายเจฟฟรี ดี. ดันน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซซามี เวิร์คช็อป กล่าว “ในยุคที่ผ่านมา เซซามี สตรีท ใช้โทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายในการเข้าถึงกลุ่มเด็กที่เปราะบางและไม่มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เหมือนเด็กชนชั้นกลางที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และวันนี้ เราหวังว่าการจับมือกับไอบีเอ็มจะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับยุคต่อไปที่สามารถปรับให้เข้ากับเด็กแต่ละคน จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการมอบโอกาสในการศึกษาแบบเฉพาะบุคคลที่มีคุณค่าให้แก่เด็กๆ จากทุกภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงปีที่การเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด”

IBM WATSON & Sesame Street's Elmo

IBM & Sesame Street’s Elmo in NYC Weds, April 13, 2016 (John O”Boyle/Feature Photo Service for IBM)

ทีมเซซามี-ไอบีเอ็มจะถอดแบบจากยุคปีค.ศ. 1960 ที่ผู้ก่อตั้งรวบรวมแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจนเกิดเป็นเซซามี สตรีท โดยครั้งนี้จะระดมความคิดจากครู นักวิชาการ นักวิจัย นักเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านเกม นักแสดง และผู้บริหารสื่อชั้นนำ เพื่อหาแนวทางที่จะนำค็อกนิทิฟคอมพิวติ้งเข้ามาช่วยเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน เซซามี เวิร์คช็อปและไอบีเอ็มกำลังสำรวจและทบทวนแพลตฟอร์มอินเทอแรคทิฟหลากหลายรูปแบบสำหรับการใช้ในบ้านและโรงเรียน โดยมีแผนจะทดสอบและนำเสนอผลงานต้นแบบแก่กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อนำฟีดแบ็คที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

“ความสามารถที่โดดเด่นของวัตสัน เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ” นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าว “วัตสันเข้าใจภาษามนุษย์ เรียนรู้จากข้อมูลที่ไร้โครงสร้างจำนวนมหาศาล และหาความสัมพันธ์จากข้อมูลที่ซับซ้อนในการตั้งสมสุติฐาน จึงสามารถส่งมอบเป็นประสบการณ์การศึกษาที่ปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีค็อกนิทิฟคอมพิวติ้งทำให้ความเป็นไปได้เหล่านี้เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง และความร่วมมือระหว่างไอบีเอ็มกับเซซามี เวิร์คช็อป ครั้งนี้ จะนำไปสู่การปฏิรูปทั้งการเรียนรู้ของเด็กและการสอนของครู ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตและการศึกษาของเด็กนับล้าน”

“พื้นฐานทางปัญญา บุคลิกภาพ และทักษะของเด็ก ถูกก่อร่างขึ้นในช่วงขวบปีแรกๆ ดังนั้นช่วงอายุ 0-5 ปีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง” นายท็อดด์ โรส หนึ่งในที่ปรึกษาอิสระของโครงการ และผู้อำนวยการด้านจิตใจ สมอง และการศึกษา วิทยาลัยศึกษาศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ด เสริม “แม้จะมีโอกาสมากมายในช่วงของการศึกษาปฐมวัย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักคือเด็กก่อนวัยเรียนแต่ละคนต่างก็มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ไม่ว่าจะผ่านเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับแต่ละคน หรือผ่านเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กสามารถค้นพบแนวทางการเรียนรู้ในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา พูดง่ายๆ คือ ประสบการณ์การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลจะเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กทุกคน”  

VIA IBM