หลังจากที่การให้คะแนนดูหนังบางคนบอกว่าต้องเป็นดาวว่าชอบระดับที่เท่าไหร่ ฟังดูจากยากไป Netflix เลยเปลี่ยนรูปแบบการให้คะแนนใหม่เป็นแบบ ชอบหรือไม่ชอบแทน โดยมีลักษณะเหมือน YouTube คือนิ้วโป้งขึ้นเท่ากับชอบ นิ้วโป้งลงเท่ากับไม่ชอบ และทยอย ๆ เปลี่ยนในเดือนเมษายนนี้

โดย Netflix ได้เผยว่าการให้คะแนนแบบนี้มันมีผลดีต่อการสำรวจมากกว่าแบ่งเป็นดาว และสามารถประเมินคุณภาพในการให้คะแนนได้ง่ายกว่า ซึ่งถ้าประเมินแล้วตำ่กว่า 50% จะไม่นำมาแสดง ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเอง

Via The Verge