หลังจากที่ Microsoft ได้เผยว่าจะมี Office แบบเต็มรูปแบบให้กับ Windows 10 S ซึ่งเน้นการโหลดโปรแกรมผ่าน Windows Store นั้นตอนนี้ได้มีรายละเอียดของโปรแกรมดังกล่าวเผยออกมาแล้ว

โดยจะเป็น Office ที่มีการนำเวอร์ชั่นจริงของ 2016 มาพอร์ตลงทำให้เล็กและเบาพร้อมติดตั้งใน Store ได้ การติดตั้งทำได้ทั้ง Microsoft Store For Education และ Windows Store

ใช้ระบบ 32 Bit แต่ยังขยายส่วนเสริม (Add-on) ได้, มีให้ทั้ง Word, Excel, Power Point, และสามารถรวมการทำงานกับ One Note ที่มีก่อนหน้านี้ได้

โดยคาดว่าเดือนมิถุนายน จะมีการทดสอบอย่างจริงจังและคาดว่าจะใช้งานจริงไม่นานเกินรอ

Via MicrosoftZDNet