หลังจากที่มีการประกาศชัดเจนเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลโยีใหม่อย่างเช่น HDR Video หรือ Dolby Vision สำหรับการชมภาพยนต์ผ่านมือถือของ Netflix กันไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้มือถือเรือธงเริ่มออกมารองรับ

แน่นอนว่าเวอร์ชั่นของ Netflix เวอร์ชั่น 5.0.1 จะเริ่มปล่อยอัพเดตออกมา ซึ่งเวอร์ชั่นดังกล่าวจะรองรับ HDR Video และคาดว่า Dolby Vision จะรองรับเช่นกัน เพียงแต่ จะทำงานได้แค่ใน LG G6 มือถือเรือธงจาก LG ก่อนเปิดตัวแรก

แต่รุ่นอื่น ๆ ตอนนี้ยังไม่มีการเผยออกมาว่าจะรองรับหรือไม่ และก่อนหน้านี้มีการรองรับการเผยแพร่วีดีโอ 4K ด้วย แต่ว่าการรับขมนั้นในแบบมือถือาจจะมีข้อจำกัด

สุดท้ายแล้ว เทคโนโลยีที่ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ คงต้องรอให้ทั้ง Hardware และ Software พร้อมก่อนแหล่ะครับ