อีกหนึ่งแอป ช่วยอัดเสียงสนทนาบนสมาร์ทโฟน เพิ่มความสะดวกต่อการทำงาน