ทุกวันนี้รถยนต์จะเริ่มเป็นอุปกรณ์กลุ่ม Internet Of Thing เข้าไปทุกทีแล้ว ทั้งระบบ Infotainment ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือหรืออินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ฟอร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถรายสำคัญก็ได้อัพเดทระบบภายในรถ

ซึ่ง Sync 3 นั้นสามารถติดตั้งกับรถยนต์ที่ผลิตในปี 2016 ได้ โดยคุณมีทางเลือก 3 ทางด้วยกันได้แก่

  1. อัพเดทจากศูนย์บริการ
  2. ดาวน์โหลดลง USB แล้วเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ
  3. หรือผ่าน WiFi เป็นระบบ OTA

โดยฟอร์ดแนะนำให้อัพเดทผ่านศูนย์บริการ ซึ่งความเป็นจริงวิธีที่มองว่าทันสมัยสุดคือการต่อ WiFi ที่ไหนก็ได้แล้วอัพเดท เพราะ Ford ส่ง Firmware เข้าระบบไปแล้วยังไงก็ได้อัพแน่นอน

Via Digital Trends