ลองมาดูว่า Google Home เข้ามาในไทยแล้วเอาไปใช้งานอะไรได้บ้าง