ต่อไป AI จะมาแทนและทำได้ดีกว่ามนุษย์ในหลายเรื่อง ล่าสุด Microsoft นำ Maluuba มาเล่นเกม Pacman แถมทำคะแนนได้มากที่สุด ซึ่งยังไม่เคยมีคนทำได้มาก่อน

Maluuba

Maluuba

Pacman กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่นำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยแก้ปัญหาการเล่น มันสามารถทำคะแนนได้สูงสุด 999,990 คะแนน โดยในช่วง 40 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เกมนี้ออกมาให้เราได้เล่น ยังไม่มีคนไหนทำคะแนนได้มากขนาดนี้มาก่อน

วิธีการเล่นของ AI นั้นจะเรียกว่าโกงคงไม่ถูกนัก แต่วิธีที่มันใช้ก็คือแตกเป้าหมายการเก็บคะแนนเป็นเป้าหมายย่อยๆ จากนั้นก็ส่งให้ปัญญาประดิษฐ์หน่วยย่อยอีก 150 หน่วย แบ่งงานช่วยกันคิดวิเคราะห์หาเส้นทางเดินที่ดีที่สุด

อีกเทคนิคที่นำมาใช้ก็คือ Hybrid Reward Architecture โดยเรียนรู้เส้นทางที่ดีที่สุดจากการลองผิดลองถูก จากนั้นก็ให้คำแนะนำทางบวกและทางลบว่าวิธีการทำงานที่ดีที่สุดควรทำอย่างไร

ทาง Microsoft researchers จะนำบทเรียนจากนี้มาใช้ในการพัฒนา AI เอาไว้พยากรณ์ยอดขายของบริษัท จากการตัดสินใจจากรูปแบบกลยุทธ์ต่างๆ ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลเป็นยังไง

VIA Slashgear