ถ้ามองย้อนกลับไปในระบบปฏิบัติการเก่า ๆ ของ Android นั้น Android Market ถือว่าเป็นคลังโหลด Apps ที่ใหญ่ที่สุดและใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ Android แรก ๆ จนมาถึง Android 2.1 แต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรยั่งยืนอีกต่อไป

เมื่อ Google ออกมาบอกว่าจะสิ้นสุดการให้บริการ Android Market ในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ หลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อีก เหตุผลเพราะว่ามันเก่าเกินไป ซึ่งมันมีอายุกว่า 7 ปีแล้วเมื่อเทียบกับ Google Play Store ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ใครที่ใช้อยู่ก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเครื่องได้แล้วนะ

Via GSMArena